Сайт находиться на стадии обновления
 
Жақында сайт іске қосылады

Вы можете оформить доставку продуктов через WhatsApp НАПИСАТЬ ЗАКАЗ
Наш новый проект feedme - это электронное QR меню любимых заведении вашего города! Открыть меню https://feedme.kz/
ТАПСЫРЫС ЖАЗУ WhatsApp арқылы өнімді жеткізуді ұйымдастыра аласыз,
Біздің жаңа feedme жобамыз - қалаңыздағы сүйікті орындарыңыздың электрондық QR мәзірі! Мәзірді ашу https://feedme.kz/